www.oxyfuel.eu © Wrocław 2015 logo główne logo O2 logo no CO2
       

Literatura (Literature):

1. Olendrzyński K., Kargulewicz I., Skośkiewicz J., Dębski B., Cieślińska J., Olecka A., Kanafa M., Kania K., Sałek P., "Poland's National Inventory Report 2007", 2009, National Administration of the Emissions Trading Scheme, National Emission Centre
2. Archer David, "Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę", 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
3. Jeleń K., Cała M., "Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej. Studium AGH 2012", 2012, praca zbiorowa pod redakcją, Wydawnictwa AGH, Kraków
4. Jabłoński Jan (red.), "Technologie zero emisji", 2011, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
5. Chmielniak T., Pawlik M., Malko J., Lewandowski J., "Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN", 2010, praca zbiorowa pod redakcją, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
6. Nowak W., Pronobis M., "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", 2010, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
7. Chmielniak Tadeusz, "Technologie energetyczne", 2013,Wydawnictwo WNT, Warszawa
8. Chen L, Yong S. Z., Ghoniem A.F., "Oxyfuel combustion of pulverised coal: Characterization, Fundamentals, stabilization nad CFD modeling", 2012, Progress in Energy and Combustion Sci-ence, Vol. 38, s.156-214
9. Toftegaard M. B., Brix J., Jensen P. A., Glarborg P., Jensen A. D., "Oxy-fuel combustion of solid fuels", 2010, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 36, str. 581-625
10. Nowak W., Czakiert T., "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2", 2012, praca zbiorowa pod redakcją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
11. Nowak W., Rybak W., Czakiert T., "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2", 2013, praca zbiorowa pod redakcją, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
12. http://www.engineerlive.com/Power-Engine-er/IT_Automation/Pilot_plant_tests_carbon_capture_and_storgage_by_oxyfuel_firing/21069/
13. http://www.vattenfall.com/www/co2_en/co2_en/879177tbd/879211pilot/index.jsp
14. "BRIDGING TO THE FUTURE", 2008, Newsletter on Vattenfall's project on Carbon Capture & Storage, No. 11, Vattenfall
15. Maciej Chorowski, "Instalacje rozdziału powietrza w spalaniu tlenowym", Komitet Problemów Energetyki, Częstochowa 1-2.04.2008r.
16. http://www.linde-engineering.com/process_plants/air_separation_plants/air_separation_history.php
17. Man C.K., Gibbins J.R., "Factors affecting coal particle ignition under oxyfuel combustion atmospheres", 2011, Fuel, Vol. 90, str. 294-304
18. Kordylewski Włodzimierz (red.), "Spalanie i paliwa", 2008, Wyd. V, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
19. Molina A., Hecht E. S., Shaddix C. R., "Ignition of a group of coal particles in oxyfuel combustion with CO2 recirculation", 2009, materiały konferencyjne: The 34th International Technical Conference on Coal Utilization and Fuel Systems, May 31-June 4, Clearwater, FL, USA
20. Riaza J., Álvarez L., Gil M. V., Pevida C., Pis J. J., Rubiera F., "Effect of oxy-fuel combustion with steam addition on coal ignition and burnout in an entrained flow reactor", 2011, Energy, Vol. 36, str. 5314-5319
21. Kasztalewicz Z., prezentacja pt.: "Strategia rozwoju węgla brunatnego w pierwszej połowie XXI wieku w Polsce", 2008, materiały AGH, Kraków
22. Binner E., Zhang L., Li Chun-Zhu, Bhattacharya S., "In-situ observation of the combustion of air-dried and wet Victorian brown coal", 2011, Proceedings of the combustion institute, Vol. 33, str. 1739-1746
23. Golec T., Świątkowski B., Strug K., Kuczyński P., "Koncepcja przystosowania istniejących kotłów pyłowych", 2010, rozdz.4.2, str. 148-167 w [6]
24. Golec T., Milewska A., Świątkowski B., "Metody obliczeniowe umożliwiające symulację warunków spalania w modyfikowanych atmosferach gazowych", rozdz. 3.1, str. 81-128 w [6]
25. Ponzio A., Senthoorsevlan S., Yang W., Błasiak W., Eriksson O., "Ignition of single coal particles in high-temperature oxidizers with various oxygen concentrations", 2008, Fuel, Vol. 87, str. 974-987
26. Molina A., Shaddix C. R., "Ignition and devolatilization of pulverized bituminous coal particles during oxygen/carbon dioxide coal combustion", 2007, Proceedings of the Combustion Institute, Vol. 31, str. 1905-1912
27. Kasiński J. R., Mazurek S., Piwocki M., 2006, "Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce", Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
28. Kasztelewicz Z., "Węgiel brunatny - optymalna oferta energetyczna dla Polski", 2007, Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Wydawnictwo Górnictwo Odkrywkowe, Bełchatów, Wrocław
29. Kasztelewicz Z., "Materiały na temat węgla brunatnego", 2012, Kraków (materiały niepublikowane)
30. Kasztelewicz Z., "Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach węgla brunatnego", 2010, Monografia, Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH, Kraków
31. Tajduś A., Czaja P., Kasztelewicz Z., "Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku", 2010, "Górnictwo i Geologia", t. 5, z. 3
32. Jarosiński Józef, "Techniki czystego spalania", 1996, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
33. Glassman I., Yetter R., "Combustion", 2008, wyd. czwarte, Academic Press
34. Law C. K., "Combustion physics", 2006, Cambridge University Press, str. 307-309, str. 59
35. Bandyopadhyay S., Bhaduri D., "Prediction of Ignition Temperature of a Single Coal Particle", 1972, Combustion and Flame, Vol. 18, str. 411-415
36. Allardice D. J., "The Water in Brown Coal", 1991, rozdz. 3 (str. 103-150) w książce "The Science of Victorian Brown Coal", red. Durie R. A, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK
37. Allardice D. J., Chaffee A. L., Jackson W. R., Marshall M., "Water in Brown Coal and Its Removal", 2004, rozdz. 3 (str. 85-133) w książce "Advances in the Science of Victorian Brown Coal", red. Li C.-Z., Elsevier, Oxford, UK
38. Pawlak-Kruczek Halina, Plutecki Zbigniew, Michalski Marcin Ł., "Brown coal drying in fluidized bed applying low-temperature gaseous medium", 2014, Drying Technology, Vol. 32, nr 11, str. 1334-1342
39. Zeng C., Favas G., Wu H., Chaffee A. L., Hayashi J., Li Ch., "Effects of Pretreatment in Steam on the Pyrolysis Behavior of Loy Yang Brown Coal", 2006, Energy & Fuels, Vol. 20, str. 281-286
40. Shaddix C. R., Molina A., "Particle imaging of ignition and devolatilization of pulverized coal during oxy-fuel combustion", 2009, Proceedings of the Combustion Institute, Vol. 32, str. 2091-2098
41. Fan Y., Zou Z., Cao Z., Xu Y., Jiang X., "Ignition characteristics of pulverized coal under high oxygen concentrations", 2008, Energy & Fuels, Vol. 22, str. 892-897
42. Stivers C., Levendis Y. A., "Ignition of single coal particles in O2/N2/CO2 atmospheres", 2010, 35th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems. Clearwater, FL, USA
43. Qiao Yu, Zhang L., Binner E., Xu M., Li Ch.-Zhu, "An investigation of the causes of the difference in coal particle ignition temperature between combustion in air and in O2/CO2", 2010, Fuel, Vol. 89, str. 3381-3387
44. Faúndez J., Arenillas A., Rubiera F., García X., Gordon A. L., Pis J. J., "Ignition behaviour of different rank coals in an entrained flow reactor", 2005, Fuel, Vol. 84, str. 2172-2177
45. Makris A., Lee J., "Lean Flammability Limits of Dust-Air Mixtures", 1989, Archivum Combustionis, Vol. 9, str. 43-64
46. Babrauskas V., "Ignition handbook", 2003, Fire Science Publishers, Issaquah, USA, str. 145-6
47. Suda T., Masuko K., Sato J., Yamamoto A., Okazaki K., "Effect of carbon dioxide on flame propagation of pulverized coal clouds in CO2/O2 combustion", 2007, Fuel, Vol. 86, str. 2008-2015
48. Schiemann M., Schrerer V., Wirtz S., "Optical coal particle temperature measurement under oxy-fuel conditions: measurement methodology and initial results", 2009, Chem. Eng. and Technol., Vol.32(12)
49. Otwinowski Henryk (red.), "Laboratorium spalania paliw stałych", 2009, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
50. Li Z., Chen Z., Liu C., Hu Z., Zhao W., Zhao G, "Study on pyrolysis characteristics of corn straw", 2011, Int. J. of Ch. React. Eng., Vol. 9, artykuł A46
51. Shuangning X., Zhihe Li, Baoming Li, Weiming Yi, Xueyuan B., "Devolatilization characteristics of biomass at flash heating rate", 2006, Fuel, Vol. 85, str. 664-670
52. Naredi P., Pisupati S., "Effect of CO2 during coal pyrolysis and char burnout in oxy-coal combustion", 2011, Energy & Fuels, Vol. 25, str. 2452-2459
53. Hindermarsh C., Thomas K., Wang W., Cai H., Güll A., Dugwell D., Kandiyoti R., "A comparison of the pyrolysis of coal in wire-mesh and entrained-flow reactors", 1995, Fuel, Vol. 74, str. 1185-1190
54. Al-Makhadmeh L., Maier J., Scheffknecht G., "Coal pyrolysis and char combustion under oxy-fuel conditions", 2009, materiały konferencyjne: The 34th International Technical Conference on Coal Utilization and Fuel Systems, May 31-June 4, Clearwater, FL, USA
55. Freund H., "Kinetics of carbon gasification by CO2", 1985, Fuel, Vol. 64, str. 657-660
56. Freund H., "Gasification of carbon by CO2: A transient kinetics experiment", 1986, Fuel, Vol. 65, Issue 1, str. 63-66
57. Duan L., Zhao C., Zhou , Qu W., Chen X., "Investigation on coal pyrolysis in CO2 atmosphere", 2009, Energy & Fuels, Vol. 23 (7), str. 3826-3830
58. Murphy J., Shaddix C., "Combustion kinetics of coal chars in oxygen-enriched environments", 2006, Combustion and Flame, Vol. 144, str. 710-729
59. Hecht E. S., Shaddix Ch. R., Geier M., Molina A., Haynes D, "Effect of CO2 and steam gasification reactions on the oxy-combustion of pulverized coal char", 2012, Combustion and Flame 159, str. 3437-3447
60. Favas G., Chaffee A. L., "Proceedings of 18th Annual International Pittsburgh Coal Conference", 2001, Newcastle, Australia
61. Kruczek H., "Wybrane zagadnienia spalania młodych paliw kopalnych o małym stopniu metamorfizmu", 2003, monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
62. Zhu X., Sheng Ch., "Evolution of the Char Structure of Lignite under Heat Treatment and Its Influences on Combustion Reactivity", 2010, Energy Fuels, Vol. 24, str. 152-159
63. Długosz Jakub O, Zawiślak Maciej, Pawlak-Kruczek Halina, "Impact of radiation models on heat transfer prediction in drop tube reactor during different combustion scenarios", 2013, w "Information systems architecture and technology : knowledge based approach to the design, control and decision support", eds. Jerzy Świątek [i in.], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej , Wrocław, str. 145-154
64. Siegel R., Howell J., "Thermal radiation heat transfer. 4th EDITION", 2002, Taylor & Francis, New York, London
65. Kostowski Edward, "Promieniowanie cieplne", 2009, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
66. "ANSYS FLUENT User's Guide", 2010, Ansys Inc.
67. Modest M. F., "Radiative Heat Transfer", 2003, Academic Press
68. Furmański P., Domański R., "Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania", 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
69. Kangwanpongpan T., Corrêa da Silva R., Krautz H. J., "Prediction of oxy-coal combustion through an optimized weighted sum of gray gases model", 2012, Energy, Vol. 41, str. 244-251
70. Johansson R., Andersson K., Leckner Bo, Thunman H., "Models for gaseous radiative heat transfer applied to oxy-fuel conditions in boilers", 2010, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, str. 220-230
71. Smith T.F., Shen Z. F., Friedman J. N., "Evaluation of Coefficients for the Weighted Sum of Gray Gases Model", 1982, J. Heat Transfer, Vol. 104, str. 602-608
72. Yin Ch., Rosendahl L., Kaer S.. "Chemistry and radiation in oxy-fuel combustion: A computational fluid dynamics modeling study", 2011, Fuel, Vol. 90, str. 2519-2529
73. Yin Ch., "Advanced modeling of oxy-fuel combustion of natural gas", 2011, raport z badań, sygn. ForskEL 2009-1-0256
74. Kaczmarczyk J., "Analiza techniczna węgla i biomasy", 2012, Technologia chemiczna, Surowce i nośniki energii, laboratorium, Politechnika Wrocławska, Wrocław
75. PN-80/G-04511-"Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci."
76. PN-80/G-04512:1980/Az1:2002-"Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości części lotnych metodą wagową."
77. Polska Norma - PN-ISO 1928:2002. "Paliwa stałe. Ozaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej."
78. "Organic Elemental Analysis, 2400 Series II CHNS/O Elemental Analyzer", 2005, PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Shelton, CT, USA
79. Singh K. M. P., Chattopadhyay U. S., Gouri Charan T., Haldar D. D., "A modified Godbert apparatus for determining optimum level of beneficiation for indian non-coking coal for power generation", 2010, International Journal of Coal Preparation and Utilization, Vol. 30, str. 310-321
80. Jaremkiewicz Magdalena, "Odwrotne zagadnienia wymiany ciepła występujące w pomiarach nieustalonej temperatury płynów", 2012,Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
81. PN-EN 50281-2-1, Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych, Część 2.1: Metody badania, Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu, metoda B: obłok pyłu w piecu o stałej temperaturze
82. "Thermogravimetry/Differential Thermal Analyzer TG/DTA6200 TG/DTA6300 Module, Operation Manual", 1999, Document No. 0503-230-006E; Seiko Instruments, Inc.; Scientific Instruments Division
83. Długosz J., Ostrycharczyk M., Pawlak-Kruczek H., Baranowski M., "Wpływ wilgoci w paliwie na proces spalania w atmosferze O2/CO2", 2013, rozdz. 4 w pracy [11], Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
84. Liu H., Zailani R., Gibbs B., "Pulverized coal combustion in air and in O2/CO2 mixtures with NOx recycle", 2005, Fuel, Vol. 84, str. 2109-2115
85. Zhang L., Binner E., Qiao Y., Li C.-Z., "In situ diagnostics of Victorian brown coal combustion in O2/N2 and O2/CO2 mixtures in drop-tube furnace", 2010, Fuel, Vol. 89, str. 2703-2712
86. Baran D., "Analiza teoretyczna i eksperymentalna termicznego i chemicznego wpływu atmosfery spalania tlenowego na zapłon chmury cząstek pyłu węgla brunatnego i kamiennego o różnej zawartości wilgoci", 2012, praca dyplomowa stopnia inżynierskiego, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wrocław
87. Cen K., Yao Q., Cao X., Zhao X., Huang Z., Zhou J. i in., "Theory and application of combustion, flow, heat transfer and gasification of coal slurry", 1997, Zhejiang University Press
88. Rathnam R. K., Eliott L. K., Wall T. F., Liu Y., Moghtaderi B., "Differences in reactivity of pulverised coal in air (O2/N2) and oxy-fuel (O2/CO2) conditions", 2009, Fuel Processing Technology, Vol. 90, str. 797-802
89. Wang C., Zhang X., Liu Y., Che D., "Pyrolysis and combustion characteristics of coals in oxyfuel combustion", 2012, Applied Energy, Vol. 97, str. 264-273, doi:10.1016/j.apenergy.2012.02.011
90. Bejarano P., Levendis Y., "Single-coal-particle combustion in O2/N2 and O2/CO2 environments", 2008, Combustion and Flame, Vol. 153, str. 270-287
91. Commissaris F., Banin V., Veefkind A., "The reactivity of pulverised coal and char in shock tube experiments with O2 and CO2", 1995, Coal Science, Vol. 1, str. 519-522
92. Li Q., Zhao C., Chen X., Wu W., Li Y., "Comparison of pulverized coal combustion in air and in O2/CO2 mixtures by thermogravimetric analysis", 2009, J. Anal. Appl. Pyrol., Vol. 85, str. 521-528
93. Liu H., Zailani R., Gibbs B., "Comparisons of pulverized coal combustion in air and in mixtures of O2/CO2", 2005, Fuel, Vol. 84, str. 833-840
94. Kiga T., Takano S., Kimura N., Omata K., Okawa M., Mori T., "Characteristics of pulverized coal combustion in the system of oxygen/recycled flue gas combustion", 1997, Energ. Convers. Manage., Vol. 38, Suppl. 1, str. 129-134
95. Tan Y., Croiset E., Douglas M., Thambimuthu K., "Combustion characteristics of coal in a mixture of oxygen and recycled flue gas", 2006, Fuel, Vol. 85, str. 507-512
96. Molina A., Murphy J., Winter F, Haynes B., Blevins L., Shaddix C., 2009, Combust. Flame, Vol. 156, str. 574-587
97. Shaddix C., Molina A, "Fundamental investigation of NOx formation during oxy-fuel combustion of pulverized coal", 2011, Proceedings of the Combustion Institute, Vol. 33, str. 1723-1730
98. Goel S., Molina A., Sarofim A., "Factors influencing the time-resolved evolution of NO, HCN, and N2O, during char oxidation at fluidized bed conditions", 2002, Energy Fuels, Vol. 16 (4), str. 823-830
99. Kass H., Tappe S., Krautz H.J., "The combustion of dry lignite under oxy-fuel process conditions in a 0.5 MWth test plant", 2009, Energy Procedia 1, str. 423-430
100. Sari Westermarck, "Use of mercury porosimetry and nitrogen adsorption in characterisation of the pore structure of mannitol and microcrystalline cellulose powders, granules and tablets", 2000, Academic Dissertation, Pharmaceutical Technology Division, Department of Pharmacy, University of Helsinki, Finland, Helsinki
101. Jarzyna J., Puskarczyk E., Wójcik A., Semyrka R., "Pomiary MRJ oraz badania porozymetryczne na wybranych próbkach skał z Karpat Zachodnich", 2007, Geologia, Tom 33, Zeszyt 4/1, str. 211-236
102. Liu Hao, "A Comparison of Combustion of Coal Chars in O2/CO2 and O2/N2 Mixtures - Isothermal TGA Studies", 2009, Int. J. of Ch. React. Eng., Vol. 7, Artykuł A74
103. Li X., Rathnam R., Yu J., Wang Qi, Wall T., Meesri C., "Pyrolysis and Combustion Characteristics of an Indonesian Low-Rank Coal under O2/N2 and O2/CO2 Conditions", 2010, Energy & Fuels, Vol. 24, str. 160-164
104. Woycenko D., van de Kamp, Roberts P., "Combustion of Pulverized Coal in a Mixture of Oxygen and Recycled Flue Gas" (F 98/Y/2), 1995, International Flame Research Foundation, Ijmuiden, The Netherlands
105. Andersson K., Johansson R., Hjärtstam S., Johnsson F., Leckner Bo, "Radiation intensity of lignite-fired oxy-fuel flames", 2008, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 33, str. 67-76
106. Essenhigh RH, Misra MK, Shaw DW, "Ignition of coal particles: a review", 1989, Combust Flame, Vol. 77, str. 3-30
107. Zhang D-K, Wall TF, Tate AG, "The reactivity of pulverized coal char particles: experiments using ignition, burnout and DTG techniques and partly burnt chars", 1992, Fuel, Vol. 71, str. 1247-1253
108. Rybak W.,. "Reactivity of heat-treated coals", 1988,. Fuel Process Technol, Vol. 19, str. 107-122
109. Launder B. E., Spalding D. B., "The Numerical Computation of Turbulent Flows. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering", 1974, Vol.3, str. 269-289
110. Kluger F., Prodhomme B., Mönckert P., Levasseur A., Leandri J.-F., "CO2 capture system - Confirmation of oxy-combustion promises through pilot operation", 2011, Energy Procedia, Vol. 4, str. 917-924
111. G. Krishnamoorthy, M. Sammi, S. Orsino, A. Perera, M. Shahnam, E. D. Huckaby, "Radiation modeling in oxy-fuel combustion scenarios", 2009, The Proceedings of the 34th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems, The Clearwater Clean Coal Conference, 31.05-4.06 2009, str. 242-253
logo główne logo O2 logo no CO2
  © www.oxyfuel.eu, Wrocław, czerwiec 2009-marzec 2016
W sekcji menu "Napisz do nas" znajduje się formularz kontaktowy. There is a contact form available in "Write to us" menu section.
Strona wspierana przez www.programming.wroclaw.pl. Site supported by www.programming.wroclaw.pl.