www.oxyfuel.eu © Wrocław 2015 logo główne logo O2 logo no CO2
       
Zespół dydaktyczny (Teaching team)
Dane osobowe (personal data): Nr pokoju oraz telefon (room and telephone number): e-mail: konsultacje (office hours):
zdjęcie Monika Tkaczuk-Serafin PWr
dr inż. Monika Tkaczuk–Serafin (Eng., Ph.D.)
bud. A-4, p. 251 (build. A-4, room 251)
tel. (71) 320 32 20
monika.tkaczuk@pwr.edu.pl
zdjęcie Jakub Długosz PWr
dr inż. Jakub Długosz (Eng., Ph.D.)
zdjęcie Michał Ostrycharczyk PWr
dr inż. Michał Ostrycharczyk (Eng., Ph.D.)
bud. A-4, p. 252 (build. A-4, room 252)
tel. (71) 320-27-29
michal.ostrycharczyk@pwr.edu.pl
zdjęcie Marcin Michalski PWr
dr inż. Marcin Michalski (Eng., Ph.D.)
 

Instrukcja BHP

 
     

Konwersja energii

           
      Prezentacja z wykładu - promieniowanie słoneczne     
         
       Wyniki pomiarów napięcia fotoogniwa,
   odległość źródła światła od fotoogniwa równa odpowiednio 70, 90 i 110cm,
  grupa J. Długosza
   
              
     Wyniki pomiarów systemu ogniw paliwowych,   Konwersja energii, grupy J. Długosza    
      
  Instrukcje do laboratoriów:        
 1. Kolektor słoneczny -.pdf
      Kolektor słoneczny - instrukcja uzupełniająca    
 2.      
 3. Ogniwo paliwowe - instr. uakt. 5.12.2014r.  
      Ogniwo paliwowe - instrukcja uzupełniająca
      Ogniwo paliwowe - druga instrukcja uzupełniająca  
 4.      
 5.  Silnik spalinowy - instrukcja
      Silnik spalinowy - instrukcja uzupełniająca  
 6.      
 7.  Ogniwo fotowoltaiczne -.pdf  
      Ogniwo fotowoltaiczne - instrukcja uzupełniająca  
              Dodatkowe materiały o półprzewodnikach i złączach p-n opracowane na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr.    
 8.      
 9. Turbina wiatrowa -.pdf  
      Turbina wiatrowa - instrukcja uzupełniająca    
 10.      
 11.  Elektroliza - .pdf  
          Konspekt sprawozdania, grupy Jakuba Długosza, lab. Konwersji energii, T   emat laboratorium: Elektroliza wodnych roztworów kwasów, zasad i soli w aparacie Hoffmanna.      
 12.      
 13. Termogenerator półprzewodnikowy - instrukcja uzupełniająca
              Termogen. półprzew. - konspekt sprawozdania    
 14.      
     

Strona tytułowa.doc

   

Strona tytułowa.pdf

   

Rozkład zajęć i warunki zaliczenia

   
  Literatura:  
 1. Zbysław Pluta "Słoneczne instalacje energetyczne"
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
    Warszawa 2008
  stron 246
  Strona internetowa Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej    
 2.    
 3. Zbysław Pluta "Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej"
    Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Warszawa 2006
  stron 195  
 4.    
 5. Mariusz T. Sarniak "Podstawy fotowoltaiki"
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Warszawa 2008  
  stron 102  
 6.    
 7. Zbigniew Gnutek, Włodzimierz Kordylewski "Maszynoznawstwo energetyczne"
    Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Wrocław 1994
  stron 228
    szczególnie rodział 5 "Konwersja i magazynowanie energii" oraz rodział 14 "Silniki spalinowe"  
 8.  
   
Additional info for Advanced technology in electrical power generation.
  List of materials to workshop:
 1. Set No. 1
 2. ADVP_v2_2013.zip
 3. ADVP_3_4_2013.zip
 4. ADVP_5_2013.zip
  List of problems to workshop:
 1. List of problems, 2015-10-13
 2. 5_ADVP_EXERCISES_Bryton_cycle.pdf
 3. 6_ADVP_EXERCISES_Braton_cycle_reg.pdf
 4. ADVP_project_2014v1.pdf
 5. ADVP_1_2_3_4_2014.zip
 6. Problems B - .pdf version
 7. Problems C - .doc version
 8. Problems C - .pdf version
 9. Material to study -part 1
 10. Material to study -part 2
 11. Thermodynamic tables
 

Ogniwa Paliwowe i Produkcja Wodoru, Fuel cells and Technologies of Hydrogen Generation

     
   Wyniki pomiarów systemu ogniw paliwowych  
       
  Materiały uzupełniające do zajęć (Additional materials to course):  
 1. Produkcja wodoru ze źr. odn. (Renewable H2 prod.)  
 2.  
 3. Elektroliza (Electrolysis) (PL)  
 4.  
 5. Bipolar plates(by Li,Sabir)  
 6.  
 7.   hydrogen vehicles(by Tsuchiya)  
 8.  
 9.  Metal hydrides(by Forde)  
 10.  
 11.  Metal hydrides(by Rangel)  
 12.  
 13.     PEM stack performance (Edwards Master Thesis)    
 14.  
 15.    PEM stack performance(by Park,Caton)    
 16.  
 17.     PEM stack performance(Jang, Chiu)    
 18.  
 19.     PEM status and development(by Barbir, Yazici)    
 20.  
 21.     Storage (by Jonsson)    
 22.  
   
  Harmonogram laboratoriów:  
 1. Harmonogram laboratorium studia niestacjonarne, sobota - Jakub Długosz  
 2.  
     
  Instrukcje do laboratoriów (Instructions to laboratories):    
 1. Elektroliza (Electrolysis) (PL)-.docx
    Elektroliza (Electrolysis) (PL)-.pdf
     
 2.  
 3. Elektroliza wody w ogniwie paliwowym typu PEM
   
 4.      
 5. System ogniw paliwowych PEM Nexa 1,2 kW- instrukcja do zajęć uproszczona
    ( PEM fuel cells system Nexa 1.2 kW- simplified instruction to laboratory) (PL)
   
 6.  
 7.   System ogniw paliwowych PEM Nexa 1,2 kW- instrukcja do zajęć, uakt. w sty 2015
    ( PEM fuel cells system Nexa 1.2 kW-  instruction to laboratory) (PL)
   
 8.  
 9.  Stos ogniw paliwowych PEM 1,2 kW
    ( PEM fuel cells stack 1.2 kW ) (Eng)
   
 10.  
 11.  System ogniw paliwowych PEM Nexa 1,2 kW- pełen opis systemu
    ( PEM fuel cells system Nexa 1.2 kW-  full description of the system) (Eng)
   
 12.  
 13.    Ogniwo paliwowe -  instrukcja uzupełniająca do zajęć
    Fuel cells -  additional instruction to laboratory(PL)  
   
 14.  
 15.     Generator wodoru -  instrukcja
    Hydrogen generator -  manual (Eng)  
   
 16.  
   

Konspekty sprawozdań do laboratoriów:

   

   Konspekt do sprawozdania, temat: System ze stosem ogniw paliwowych typu PEM       

    

   Konspekt do sprawozdania, temat: Elektroliza wody za pomocą ogniwa paliwowego typu PEM      

 

Konspekt sprawozdania, Temat laboratorium: Elektroliza wodnych roztworów kwasów, zasad i soli w aparacie Hoffmanna.

    
  Dane do bilansu energetycznego generatora wodoru:
  Zużycie energii elektrycznej na wyprodukowanie 0,5 nm3 wodoru (odpowiada to przyrostowi ciśnienia w pojedynczym zbiorniku z wodorem od 1 bar do 10 bar) wynosi 3,2 kWh.
 
      
   

6 lutego 2012 firma SolVin (spółka w której 75% udziałów ma Solvay a 25% udziałów ma BASF, producent PVC i PVDC) uruchomiła stos ogniw paliwowych typu PEM o mocy 1 MW w swojej fabryce przemysłu chlorowego w miejscowości Lillo (Antwerpia, Belgia). Był to wówczas stos PEM o największej mocy na świecie. Membraną jest Aquivion (produkowany przez Solvay-a polimer - jonomer kwasu perfluorosulfonowego, PFSA), katalizatorem Elyst (producent Umicore), stos zainstalowały holenderskie firmy NedStack i MTSA. Elektrody są nanoszone na membranę tworząc zespół elektroda-membrana (ang. MEA - membrane electrode assembly), zespół elektroda-membrana wyprodukował SolviCore (spółka w której 50% udziałów ma Solvay a 50% Umicore) w fabryce w Hanau (Niemcy).

   

On the 6th of February 2012 SolVin (joint venture of Solvay 75% and BASF 25%, PVC and PVDC producer) comissioned 1 MW PEM fuel cell stack in its brine electrolysis plant in Lillo (Antwerp, Belgium). It was the PEM fuel cell stack of largest power in the world. The membrane is Aquivion (polymer produced by Solvay,a PFSA ionomer), catalyst is Elyst (produced by Umicore), stack was installed by Dutch companies NedStack and MTSA. MEAs were produced by SolviCore (joint venture of Solvay - 50% and Umicore -50%) in its plant in Hanau (Germany).

   
       
  Literatura (References):
 1. 1. Arkadiusz Małek, Mirosław Wendeker, "Ogniwa paliwowe typu PEM, teoria i praktyka", 2010, Politechnika Lubelska, Lublin
  Szukaj do pobrania w Google
 2. 2. Barbir F., Yazici S. "Status and development of PEM fuel cell technology", 2008, Int. J. Energy Res., 32:369-378
 3. 3. Turner J., Sverdrup G., Mann M. K., Maness Pin-Ch., Kroposki B., Ghirardi M., Evans R. J., Blake Dan "Renewable hydrogen production", 2008, Int. J. Energy Res., 32:379-407
 4. 4. Park Y. Hun, Caton J. A. "Development of a PEM stack and performance analysis including the effects of water content in the membrane and cooling method", 2008, Journal of Power Sources 179, s. 584-591
 5. 5. Li X., Sabir I. "Review of bipolar plates in PEM fuel cells: Flow-field designs", 2005, International Journal of Hydrogen Energy (30), 359-371
 6. 6. Mikkola Mikko Experimental Studies on Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Stacks praca magisterska pod nadzorem prof. Petera Lunda (master's thesis supevised by prof. Peter Lund) Uniwersytet Techniczny w Helsinkach (Helsinki University of Technology, Department of Engineering Physics and Mathematics) Espoo, 10.12.2001
 7. 7. Edwards T. A. A Parametric Study of Stack Performance for a 4.8 kW PEM Fuel Cell Stack A thesis presented to the faculty of the Russ College of Engineering and Technology of Ohio University June 2010
 8. 8. Nexa - Training System Instruction Manual Heliocentris Energiesysteme GmbH 2008
 9. 9. Małgorzata Dryja Podstawy elektrolizy Prezentacja w ramach przedmiotu "Ogniwa paliwowe i produkcja wodoru", WME, Politechnika Wrocławska
 10. 10. Nexa Power Module User's Manual MAN5100078 Ballard Power Systems Inc. 2003
 11. 11. Hydrogen generator model NM Series II User's manual Rev. E LNI Schmidlin AG March 2008
 12. 12. Jang Jer-H., Chiu Han-Ch., Yan Wei-Mon, Sun Wei-L. "Effects of operating conditions on the performances of individual cell and stack of PEM fuel cell", 2008, Journal of Power Sources 180, s. 476-483
 13. 13. Tsuchiya Haruki "Innovative renewable energy solutions for hydrogen vehicles", 2008, Int. J. Energy Res., 32:427-435
 14. 14. Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Przemysł Chloro-Alkaliczny Opracowane przez Zespół Specjalistów Technicznej Grupy Roboczej ds. Przemysłu Chemicznego Przewodniczący TGR: Andrzej Krześlak Ministerstwo Środowiska Warszawa, sierpień 2005
 15. 15. Tadeusz Chmielniak, "Technologie energetyczne", Wydawnictwo WNT; Warszawa 2008, 2013; rozdz. 14 - "Ogniwa paliwowe", s. 482-519
 16. 16. Leszek Romański, "Wodór nośnikiem energii", 2007, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 17. 17. A. Feldzensztajn, L. Pacuła, J. Pusz, "Wodór paliwem przyszłości", 2003, IWT INTECH
  Sprawozdanie powinno zawierać:
 1. stronę tytułową zawierającą nazwę przedmiotu, imię i nazwisko prowadzącego laboratorium, dzień tygodnia, parzystość tygodnia i godziny w jakich odbywa się laboratorium, SKŁAD PODGRUPY oddającej sprawozdanie; nazwę ćwiczenia, którego dotyczy sprawozdanie;
  osoby nie wymienione w składzie podgrupy oddającej sprawozdanie nie będą mogły później być dopisane do tej podgrupy;
 2. wstęp teoretyczny (1–2 str. A-4, własnymi słowami);
 3. schemat stanowiska (wraz z krótkim opisem), własny, nie skopiowany;
 4. tabele pomiarowe, wzory potrzebne do obliczeń, przykładowe obliczenia, otrzymane wyniki i wykresy;
 5. wnioski
 6. protokół podpisany przez prowadzącego po zajęciach;
  SPRAWOZDANIA BEZ ZAŁĄCZONEGO PROTOKOŁU SĄ NIEWAŻNE.

Maksymalna liczba osób w podgrupie oddającej sprawozdanie wynosi 2 (Konwersja Energii) lub 3 (Spalanie i Paliwa).

  Report should contain:
 1. introductory page containing subject name, name of the person supervising the laboratory, week day and hours in which laboratory takes place, LIST OF MEMBERS OF THE REPORTING SUBGROUP, topic of the laboratory that the report refers to;
  persons not listed in the list of members of the reporting subgroup couldn't be added to the list after the report had been sent or provided to laboratory supervisor
 2. theoretical introduction (1-2 A-4 pages, written not copied from external sources);
 3. schematic of the system used in laboratory (with short description of the main components); own, not copied from external sources;
 4. measurement tables, formulas needed for calculations, sample calculations, obtained results and graphs;
 5. conclusions, observations
 6. laboratory protocol signed by laboratory supervisor;
  REPORTS WITHOUT SIGNED PROTOCOL WILL BE NOT CONSIDERED.

There may be up to 2 people (Energy Conversion) or 3 people (Combustion and Fuels) in the reporting group.

logo główne logo O2 logo no CO2
  © www.oxyfuel.eu, Wrocław, czerwiec 2009-marzec 2016
W sekcji menu "Napisz do nas" znajduje się formularz kontaktowy. There is a contact form available in "Write to us" menu section.
Strona wspierana przez www.programming.wroclaw.pl. Site supported by www.programming.wroclaw.pl.